Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет „Доставка на компресиран природен газ”

Обществена поръчка с предмет "Ремонт на помпа за специално оборудване на противопожарен автомобил "Мерцедес- Актрос"

Обществена поръчка с предмет "Доставка на диагностична апаратура за ППС"

Обществена поръчка с предмет "Доставка на апарат за дестилиране на вода - подов монтаж"

Обществена поръчка с предмет "Доставка на пенол"

Обществена поръчка с предмет "Доставка на лични предпазни средства"

Oбществена поръчка с предмет „Технически преглед, обслужване и ремонт на „Склад ГСМ за изтребителна авиация ” 

Обществена поръчка с предмет Доставка на електронни везни

Обществена поръчка с предмет „Доставка на шевна машина”

Обществена поръчка с предмет „Доставка на банно-перална техника”

Oбществена поръчка с предмет „Доставка на водопроводни части за извършване на спешни ремонтни дейности на водопроводната мрежа” 

Обществена поръчка с предмет „Комунално битови услуги – наем на химически тоалетни”

Заповед относно обявяване на резултатите от проведен търг

Доставка на 3 200 литра флуорпротеинов пенообразувател” във военно формирование 28000