Обществени поръчки

Обществена поръчка - Доставка на резервни части за надграждане на компютърни системи за работа със счетоводен софтуер

 Общественна поръчка - Доставка на потопяема помпа за питейна вода

Обществена поръчка - Профилактика на трафопостове и трансформаторни машини

Обществената поръчка с предмет - „Доставка хлорна вар”

Заповед относно обявяване на резултатите от проведен търг

Oбществена поръчка - Изработване на метален и гумен печат за пакети и щемпел

Oбществената поръчка с предмет - „Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства”

Oбществена поръчка - предмет „Ремонт на войскови автобуси”във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

Обществена поръчка - предмет  „Отпушване на канализация” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

Обществена поръчка - доставка на „Дигитална камера за запис на полетна информация” във Военно формирование 28000 - Граф Игнатиево

Обществена поръчка - „Ремонтиране на предварителна пневматична група на специалното оборудване на противопожарен автомобил “Мерцедес Актрос” във Военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

Обществена поръчка - „Демонтаж и монтаж на четири броя гуми за Фадрома SL-34” във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево

Обществена поръчка - "Ремонт прикачен инвентар" във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево

Обществена поръчка -" Ремонт, демонтаж и монтаж на климатици" във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево

Обществената поръчка - Ремонт на климатик Royal, модел RS 12K във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

Обществената поръчка -„Ремонт на циркулационна помпа модел VILO, тип ТОР-S 40/4” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

Обществената поръчка -„Пренавиване на четки за комбинирана поливно-миячна машина (КПММ)” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

Обществената поръчка -„Зареждане и доставка на консумативи за печатащи устройства” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево.

Обществената поръчка - „Неотложен ремонт на седящия отводнителен улук на сграда № 8” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево. във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

Обществена поръчка за "Ремонт на покрив на сграда АТ и В” във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево

Обществена поръчка за "Ремонт на санитарни възли в сграда № 62 “Летешко казино” във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево

Обществена поръчка за "Ремонт на покрив на сграда "КДП-ЦЛТП" във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево

„Дооборудване и ремонт на стенд за спирачното усилие на автомобилната техника” – 2 /два/ броя, от които 1 /един/ брой във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево и 1 /един/ брой във  военно формирование 52090 – Долна Митрополия

Обществена поръчка за доставка на „Авариен ремонт на водна помпа (Вида - 4)

Обществена поръчка за доставка на „Резервни части за инженерна техника и консумативи за агрегати”

Обществена поръчка за "Дефектация и ремонт на снегорин"

Обществена поръчка за "Поддръжка и ремонт на кухненско оборудване"

Обществена поръчка за "Ремонт на пожароизвестителна система „Detect 3004” и диагностика на електродния блок"

Обществена поръчка за "Поддръжка и ремонт на хладилна техника"