Обществени поръчки

Oбществена поръчка с предмет „Следгаранционна техническа поддръжка и ремонт (при необходимост) на съоръжения в „Склад за ГСМ за изтребителна авиация” във военно формирование 28000

Обществена поръчка с предмет „Извозване на смет” във военно формирование 28000 

Oбществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на указателна табела от месинг с надпис” във военно формирование 28000 

Oбществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на алуминиева дограма – преграждащ панел с врата” във военно формирование 28000 

Oбществена поръчка с предмет „Доставка на филтри” във военно формирование 28000

Oбществена поръчка с предмет „Доставка на филтриращи елементи за специално оборудване на горивозареждач FREIGHTLINER” във военно формирование 28000 

обществена поръчка с предмет „Обслужване на автомобили марка Форд” във военно формирование 28000 

Обществена поръчка с предмет „Доставка на инструменти” във военно формирование 28000

Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи” във военно формирование 28000

Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар” 

Oбществена поръчка с предмет „Ремонт на сграда № 195 „Форсажна стоянка” 

Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на експертна оценка за определяне на първоначалната наемна цена за ползване на част от войскови район №1550 от мобилен оператор „А1 България” ЕАД” 

Обществена поръчка с предмет „Доставка на компресиран природен газ”

Обществена поръчка с предмет "Ремонт на помпа за специално оборудване на противопожарен автомобил "Мерцедес- Актрос"

Обществена поръчка с предмет "Доставка на диагностична апаратура за ППС"

Обществена поръчка с предмет "Доставка на апарат за дестилиране на вода - подов монтаж"

Обществена поръчка с предмет "Доставка на пенол"

Обществена поръчка с предмет "Доставка на лични предпазни средства"

Oбществена поръчка с предмет „Технически преглед, обслужване и ремонт на „Склад ГСМ за изтребителна авиация ” 

Обществена поръчка с предмет Доставка на електронни везни

Обществена поръчка с предмет „Доставка на шевна машина”

Обществена поръчка с предмет „Доставка на банно-перална техника”

Oбществена поръчка с предмет „Доставка на водопроводни части за извършване на спешни ремонтни дейности на водопроводната мрежа” 

Обществена поръчка с предмет „Комунално битови услуги – наем на химически тоалетни”

Заповед относно обявяване на резултатите от проведен търг

Доставка на 3 200 литра флуорпротеинов пенообразувател” във военно формирование 28000