Oбществена поръчка с предмет „Доставка на филтриращи елементи за специално оборудване на горивозареждач FREIGHTLINER” във военно формирование 28000