Музей

  

 

 

             Музей на авиобаза Граф Игнатиевo

 

    Музеят на поделението е създаден през 1965 г. като “стая на войнската слава”. През 1970 г. музейната сбирка е изложена в залите на сега действащия музей и оттогава има статут на музей на частта.
  През 2003 г. музеят е основно реконструиран, актуализиран е снимковият материал и попълнен с нови музейни експонати.
    Експозицията е разделена в десет основни теми, които отразяват създаването и развитието на поделението. Музеят съща така разполага и с богата външна експозиция в която, могат да се видят повечето от самоетите легенди на българските ВВС: Як-23, УМиГ-15, МиГ-17, МиГ-19С, МиГ-19П, МиГ-21ПФ, МиГ-23БН, Л-29, Ан-2.
     Тя започва с “Първи стъпки на авиацията в България”, където в най-синтезиран вид е отразен периода 1892-1912 г.    
“Началото” е вторият раздел, отразяващ създаването на летище Граф Игнатиево и 2-ри армейски щурмови полк.
   Зараждането и развитието на реактивната авиация в България е отразен в раздел “Граф Игнатиево – люлка на реактивната авиация”.    Усвояването на новото въоръжение, постъпващо през годините, е отразено в раздел “На бойния си пост завинаги”.
     Разделa “Машина и човек почиват с усмивката на победител” е отразена дейността на личния състав в областта на спорта, художествената самодейност и обществената дейност.
     Раздел “Все по-бързо, все по-високо, все по-напред към бъдещето” отразява най-новите моменти в развитието на поделението: преструктурирането на 19-ти иап в 3-та иаб, реконструирането, модернизирането на летището и внедряването на новата информационна и комуникационна техника.
  Участието на 3-та иаб в международните учения е отразено в раздел “Школа за професионализъм”.
    В огромна витрина са поставени най-скъпите за  нас  експонати – контейнер  с макара и агитационни  материали от свален балон през 1956 г. от к-н Трифонов и личното летателно снаряжение на първия командир на поделението генерал-полковник Симеон Симеонов.     В централната част на витрината са портрети и лични вещи на наши летци, загинали при изпълнение на служебния си дълг.
      В стъклени витрини са изложени лични вещи, самолетни части и устройства на самолети, излезли от употреба, но били на въоръжение в базата и много сувенири и подаръци от гостували в поделението военни  делегации.