Контакти

 

Адютант

сл.тел. 032/ 905 501

 

Връзки с обществеността и протокол

майор Надежда Топурова
сл.тел.: 032/905 547;
факс: 032/905 527;
E-mail: pr_3afb@abv.bg

 

 

 

Началник „Личен състав”
майор Димитър Георгиев
сл.тел.: 032/905 510; 032/511 169
факс: 032/905 527;

E-mail: grafsls@abv.bg

Адрес:  п.к. 4198

с. Граф Игнатиево обл. Пловдив

за В.Ф. 28000