Връзки

Министерство на отбраната http://www.mod.bg/
Щаб на ВВС http://airforce.mod.bg
Институт по отбраната