обществена поръчка с предмет „Доставка на филтри” във военно формирование 28000