Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за информационна техника във военно формирование 28000”