обществена поръчка с предмет „Обслужване на автомобили марка Форд” във военно формирование 28000