Обществена поръчка с предмет „Почистване на северен и южен отводнителни колектори на ПИК” във военно формирование 28000