Обществена поръчка с предмет „Доставка на строителни материали за ограда“