Обществена поръчка с предмет „Доставка на кабелни преходници към диагностична апаратура” във военно формирование 28000