Обществена поръчка с предмет „Метрологична проверка на стенд за измерване на спирачни сили на ППС” във военно формирование 28000