Обществена поръчка с предмет „Ремонт на 2 (два) броя автокранове, модел УРАЛ 4320 КС 2573 “ във военно формирование 28000