Обществена поръчка с предмет " „Ремонт на двигател на ЛАПП УАЗ-469“ във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево