Обществена поръчка с предмет „Доставка на боя за пътна маркировка” във военно формирование 28000