Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за пътни превозни средства“ във военно формирование 28000