Обществена поръчка с предмет „Доставка на материали за огради и монтаж на хангарни палатки” във военно формирование 28000