Oбществена поръчка с предмет „Закупуване на 1 комплект филтърни елементи (5 бр. филтърни елементи СМ-56-5 и 3 бр. филтърни елементи SM-40FD-5) за нуждите на „Склад за ГСМ за изтребителна авиация” във военно формирование 28000