Oбществена поръчка с предмет „Закупуване на лични предпазни средства” във военно формирование 28000