Обществена поръчка с предмет „Ремонт на хидросъединител на фадрома SL-34” във военно формирование 28000