Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за моторни триони, моторни коси и храсторези” във военно формирование 28000