Oбществена поръчка с предмет „Технически преглед, обслужване и ремонт на „Склад ГСМ за изтребителна авиация ”