Oбществена поръчка с предмет „Видеодиагностика на северен и южен отводнителни колектори и колекторни отклонения на ПИК” във военно формирование 28000