Oбществена поръчка с предмет „Доставка на електроматериали, необходими за захранване на района за разполагане на военно формирование 28000 – Граф Игнатиево на летище Пловдив” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево