Обществена поръчка с предмет „Ремонт на 2 (два) броя кранове мостови двугредови с електротелфер в секция „Авиационно и артилерийско въоръжение” във военно формирование 28000