Oбществена поръчка с предмет „Наем и сервизно обслужване на химически тоалетни” във военно формирование 28000