Обществена поръчка с предмет „Доставка на материали за огради, фугиране и монтаж на хангарни палатки” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево