Oбществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за техника за косене” във военно формирование 28000