Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за ППС” във военно формирование 28000