Обществена поръчка с предмет „Доставка на ВиК материали и оборудване за санитарни възли” във военно формирование 28000