Oбществена поръчка с предмет „Ушиване на концертно униформено облекло” във военно формирование 28000