Обществена поръчка с предмет „Доставка на нова кофа 1 куб. м, неотваряема, за челен вилков товарач „Катерпилар” във военно формирование 28000