Обществена поръчка с предмет „Наем на строителни ел. инструменти” във военно формирование 28000