Обществена поръчка - „Доставка на апарат за дестилиране на вода – подов монтаж”