Oбществена поръчка с предмет „Доставка на машина за монтаж и демонтаж на гуми и машина за балансиране на гуми” във военно формирование 28000