Oбществена поръчка с предмет „Изграждане на система за охрана с технически средства на демаркирана зона на летище Пловдив”