Обществена поръчка с предмет „Доставка на инструменти” във военно формирование 28000