„Доставка и монтаж на алуминиева дограма – преграждащ панел с врата” във военно формирование 28000