Oбществена поръчка с предмет „Извозване на смет” във военно формирование 28000