Обществена поръчка с предмет „Ремонт на климатик OSAKA-колонен тип, 52 BTU в офицерска столова на технически стол във военно формирование 28000“

Документи: