Обществена поръчка с предмет „Доставка на техника за косене” във военно формирование 28000