Обществена поръчка с предмет „Ремонт на водосъдържатели на противопожарни автомобили „Мерцедес Актрос 3346““ във военно формирование 28000