Oбществена поръчка с предмет „Изработване на предупредителни табели” за нуждите на военно формирование 28000 – Граф Игнатиево