Обществена поръчка с предмет „Доставка на натриев хипохлорит” във военно формирование 28000