Oбществена поръчка с предмет „Ремонт на помпа за специално оборудване на противопожарен автомобил „Мерцедес - Актрос” с рег. № ВА 117 471”