Обществена поръчка с предмет „Доставка на брави и патронници” във военно формирование 28000