Oбществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за автомобилна техника” във военно формирование 28000