Обществена поръчка с предмет „Ремонт на акумулаторни батерии за специално оборудване на реанимобил Форд F 350” във военно формирование 28000