Oбществена поръчка с предмет „Доставка на добавка тип AD BLUE” във военно формирование 28000