Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за ППС” във военно формирование 28000